TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Củng cố kiến thức về truyện thơ và Truyện Kiều
  • Tìm hiểu chung về đoạn trích
  • Nhân vật
  • Yếu tố văn hóa
  • Tổng kết
  • Luyện tập-vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành đọc

Thề nguyền (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào