TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Bố cục , Nhan đề văn bản
  • Phân tích nhân vật: NV cô Hiền
  • Người kể chuyện
  • Các nhân vật khác
  • Đặc sắc nghệ thuật
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành đọc hiểu

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 47

Chưa có thông báo nào