TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả Xuân Diệu
  • Tác phẩm
  • Tìm hiểu khổ 1
  • Tìm hiểu khổ 2
  • Tìm hiểu khổ 3
  • Tìm hiểu khổ 4
  • So sánh - Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành đọc hiểu

Đây mùa thu tới (Xuân Diệu)

Độ dài: 98 phút - Số lượt học 184

Chưa có thông báo nào