TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Các lỗi về thành phần câu
  • Lỗi cấu tạo câu (1)
  • Lỗi cấu tạo câu (2)
  • Lỗi thiết lập quan hệ ngữ nghĩa không phù hợp
  • Lỗi ngắt câu sai
  • Lỗi sắp xếp sai vị trí thành phần câu
  • Lỗi thiếu vế câu
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

IV. Thực hành tiếng Việt

Lỗi về thành phần câu và cách sửa

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào