TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Thể kí
  • Tùy bút
  • Tản văn
  • Sự kết hợp tự sự và trữ tình trong tùy bút, tản văn
  • Truyện kí
  • Cái “tôi” tác giả trong sáng tác văn học
  • Ngôn ngữ văn học
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Đọc hiểu văn bản

Tùy bút, tản văn, kí

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 869

Chưa có thông báo nào