TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Thiên nhiên khi chuyển mùa
  • Tác giả, tác phẩm
  • Nghĩa của “Cõi lá”
  • Sự thay đổi của thiên nhiên và lòng người khi thời tiết giao mùa
  • Chiêm nghiệm và trăn trở của tác giả
  • Sự kết hợp của các yếu tố bổ trợ
  • Chủ đề, thông điệp của văn bản
  • Biểu hiện của nét đẹp văn hóa
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Thực hành đọc

Cõi lá (Đỗ Phấn)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào