TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Nhan đề “Tràng giang” và lời đề từ
  • Tìm hiểu khổ 1
  • Tìm hiểu khổ 2
  • Tìm hiểu khổ 3
  • Tìm hiểu khổ 4
  • Yếu tố tượng trưng trong thơ
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

II. Đọc hiểu văn bản

Tràng giang (Huy Cận) - Phần 2

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 319

Chưa có thông báo nào