TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Chân dung và tính cách của Bê-li-cốp
  • Cái chết của Bê-li-cốp
  • Hình ảnh biểu tượng: Cái bao
  • Tổng kết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

I. Đọc mở rộng

Người trong bao (A. Chekhov)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào