TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Nội dung chính và bố cục
  • Đọc hiểu nội dung
  • Đọc - hiểu hình thức
  • Tổng kết
  • Luyện tập - Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Thực hành đọc

Ét-va Mun-chơ và Tiếng thét (Su-si Hút-gi)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 50

Chưa có thông báo nào