TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khởi động
  • Củng cố về thể loại truyện kí
  • Chiến lược đọc và thực hành đọc văn bản
  • Tóm tắt văn bản
  • Phân tích nhân vật Di-na Cô-si-ắc
  • Phân tích chi tiết đặc sắc
  • Yếu tố phi hư cấu và hư cấu
  • Giá trị văn bản và thông điệp rút ra
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Đọc hiểu văn bản

Và tôi vẫn muốn mẹ... (Trích Những nhân chứng cuối cùng - Solo cho giọng trẻ em)

Độ dài: 80 phút - Số lượt học 283

Chưa có thông báo nào