TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong văn học
  • Đặc điểm và tác dụng của các hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường
  • Nhận diện các hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học
  • Bài tập thực hành (1)
  • Bài tập thực hành (2)
  • Bài tập thực hành (3)
  • Bài tập thực hành (4)
  • Luyện tập – Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành tiếng Việt

Hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường (1)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 48

Chưa có thông báo nào