TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khái niệm
  • Phân loại
  • Tác dụng
  • Bài tập thực hành (1)
  • Bài tập thực hành (2)
  • Bài tập thực hành (3)
  • Luyện tập - vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành tiếng Việt

Biện pháp tu từ đối

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 50

Chưa có thông báo nào