TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Luận đề - Luận điểm
  • Luận điểm 1: Hình tượng ông lão đánh cá tượng trưng cho con người chinh phục thiên nhiên
  • Luận điểm 2: Hình tượng ông lão đánh cá là biểu tượng cho việc con người chinh phục thế giới
  • Mục đích, thái độ của người viết
  • Yếu tố bổ trợ
  • Luyện tập
  • Liên hệ
Nhấn để bật tiếng
X

III. Thực hành đọc hiểu

Hình tượng con người chinh phục thế giới trong "Ông già và biển cả" (Lê Lưu Oanh)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào