TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
 • Trò chơi ô chữ
 • Mục tiêu bài học
 • Vị trí và bố cục đoạn trích
 • Giải thích nhan đề
 • Ngôi kể và lời thoại (1): Lời thoại của Thúy Vân
 • Ngôi kể và lời thoại (2): Lời thoại của Thúy Kiều
 • Diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều (1): Khi trình bày lí do, tìm cách thuyết phục em
 • Diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều (2): Khi trao kỉ vật và dặn dò em
 • Diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều (3): Tình cảm của Kiều hướng đến Kim Trọng
 • Chủ đề của đoạn trích “Trao duyên”
 • Tổng kết
 • Liên hệ cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Đọc hiểu văn bản

Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Độ dài: 80 phút - Số lượt học 291

Chưa có thông báo nào