TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Đến với xứ Huế và “Đây thôn Vĩ Dạ”
  • Tác giả Hàn Mặc Tử
  • Bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”
  • Tìm hiểu khổ 1
  • Tìm hiểu khổ 2
  • Tìm hiểu khổ 3
  • Sự vận động của tứ thơ
  • Tổng kết
  • Luyện tập, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành đọc hiểu

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 162

Chưa có thông báo nào