TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động – Yêu cầu cần đạt
  • Tác giả Anh Thơ
  • Sự nghiệp sáng tác
  • Thi phẩm “Chiều xuân”
  • Thời gian – không gian
  • Bến vắng chiều xuân
  • Đường đê chiều xuân
  • Cánh đồng chiều xuân
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

II. Thực hành đọc hiểu

Chiều xuân (Anh thơ)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 129

Chưa có thông báo nào