TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vắn tắt về quá trình lưu manh hóa
  • Sự hồi sinh của nhân tính (1): Sự hồi sinh của ý thức
  • Sự hồi sinh của nhân tính (2): Sự hồi sinh của tiếng nói và Sự chấm dứt của hành động tội ác
  • Sự hồi sinh của nhân hình
  • Những nguyên nhân thức tỉnh khát vọng hoàn lương của Chí Phèo
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

I. Đọc hiểu văn bản

Chí Phèo (Nam Cao) - Phần 3

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 534

Chưa có thông báo nào