TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Yêu cầu của kiểu bài
  • Đọc ngữ liệu tham khảo
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo (1)
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo (2)
  • Quy trình viết
  • Thực hành viết
Nhấn để bật tiếng
X

IX. Viết

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật: Bức tranh, pho tượng, bài hát, bộ phim

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 551

Chưa có thông báo nào