TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung về văn bản
  • Đề tài, nhan đề và sapo
  • Nội dung chính
  • Mục đích, thái độ của người viết
  • Tính tổng hợp của văn bản
  • Những lưu ý khi đọc hiểu VBTT
  • Tổng kết
  • Luyện tập - vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Thực hành đọc

Phải coi luật pháp như khí trời để thở (Theo Lê Quang Dũng)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 239

Chưa có thông báo nào