TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Nhận diện ngôn ngữ nói
  • Nhận diện ngôn ngữ viết
  • Bài tập thực hành (1)
  • Bài tập thực hành (2)
  • Bài tập thực hành (3)
  • Bài tập thực hành (4)
Nhấn để bật tiếng
X

I. Thực hành tiếng Việt

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 38

Chưa có thông báo nào