TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vượt chướng ngại vật
  • Tác phẩm “Tiễn dặn người yêu” và tập tục cưới hỏi của người Thái
  • Đọc văn bản
  • Đề tài, nhân vật, cấu trúc của văn bản
  • Tìm hiểu nhan đề “Lời tiễn dặn”
  • Không gian trong văn bản
  • Ngôi kể, lời nhân vật, lời người kể chuyện
  • Bố cục văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

IV. Đọc hiểu văn bản

Lời tiễn dặn (Trích Xống chụ xon xao - Truyện thơ dân tộc Thái) - Phần 1

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 181

Chưa có thông báo nào