TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Từ khóa về phẩm chất của một anh hùng
  • Phương pháp tiếp cận đoạn trích
  • Bố cục của đoạn trích
  • Cuộc đối thoại của Thúy Kiều và Từ Hải
  • Hình tượng nhân vật Từ Hải
  • Tổng kết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Thực hành đọc

Anh hùng tiếng đã gọi rằng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào