TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động – mục tiêu bài học
  • Tác giả, tác phẩm, đoạn trích
  • Đọc văn bản (1)
  • Đọc văn bản (2)
  • Tình thế và mục đích giả điên của Hăm-lét
  • Xung đột kịch
  • Ngôn ngữ và hành động nhân vật
  • Tổng kết
  • Luyện tập – vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

V. Đọc hiểu văn bản

Sống, hay không sống - đó là vấn đề (Trích Hamlet - W. Shakespeare)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 100

Chưa có thông báo nào