TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Yêu cầu của kiểu bài
  • Phân tích ngữ liệu tham khảo
  • Quy trình viết
  • Thực hành viết
Nhấn để bật tiếng
X

VII. Viết

Viết văn bản thuyết minh một hiện tượng xã hội, một vấn đề của xã hội

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 474

Chưa có thông báo nào