TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu bài học
  • Nhân vật Tiểu Thanh
  • Nhan đề “Độc Tiểu Thanh kí”
  • Thông tin chung
  • Hai câu đề
  • Hai câu thực
  • Hai câu luận
  • Hai câu kết
  • Giá trị của tác phẩm
  • Tổng kết và luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

VI. Đọc hiểu văn bản

Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 183

Chưa có thông báo nào