TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong thời đại ngày nay
  • Sơ lược về tác giả
  • Hệ thống luận đề, luận điểm, luận cứ
  • Mục đích, thái độ, tình cảm của người viết
  • Ý nghĩa nhan đề
  • Yếu tố bổ trợ trong văn bản
  • Suy ngẫm về sự bình đẳng đối với phụ nữ
  • Tổng kết
  • Liên hệ, vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

III. Thực hành đọc hiểu

Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới (Ma-la-la Diu-sa-phdai)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 43

Chưa có thông báo nào