TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Đề tài, bố cục, nội dung chính
  • Cách triển khai thông tin
  • Nội dung chính
  • Thái độ, tình cảm của người viết
  • Tính tổng hợp của văn bản
  • Lưu ý khi đọc VBTT
  • Tổng kết
  • Luyện tập - vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

VIII. Thực hành đọc

Tạ Quang Bửu - người thầy thông thái (Hàm Châu)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào