PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4,5
  • Ví dụ 6,7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1. Cách dành trọn điểm các dạng toán về đơn điệu của hàm số (P1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 31.198

Trong bài thầy dạy các em cách tìm các khoảng đơn điệu của hàm số, những chú ý khi làm dạng bài này. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép.

Chưa có thông báo nào