PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt cầu ngoại tiếp lang trụ
  • Ví dụ
  • Mặt cầu nội tiếp lăng trụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY

Bài 4. Mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.135

Trong bài thầy cung cấp phương pháp giải các bài toán về mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp hình lăng trụ

Chưa có thông báo nào