PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Điểm biểu diễn số phức
  • VD 1
  • Quỹ tích điểm biểu diễn số phức
  • VD 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 2. Quỹ tích điểm biểu diễn số phức

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 3.288

Chưa có thông báo nào