PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • TG hàm trùng phương
  • VD 1, 2
  • TG hàm bậc nhất trên bậc nhất, VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Làm chủ toán tương giao của 3 dạng hàm số (P3)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.857

Lưu ý: Trong ví dụ 2 phần tương giao của hàm trùng phương, thầy ghi nhầm đề các e sửa lại đề là cắt tại 4 điểm phân biệt nhé

Chưa có thông báo nào