PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • a. y=|f(x)|
  • b. y=f(|x|)
  • VD
 • 2. Đồ thị hàm số f'(x)
  • a. Đơn điệu
  • b. Cực trị
 • 3. Một số bài toán khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Thần chú giải quyết đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối và đồ thị f'(x)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 4.765

Chưa có thông báo nào