PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • DK để HS có 1 CT, 3 CT
  • VD 1 - 5
  • Các BT về 3 điểm CT của HS
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Cách nhớ nhanh các dạng cực trị hàm bậc 4 (trùng phương)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 7.168

Trong bài thầy dạt các em về dạng toán tìm tham số để hàm trùng phương có 1 cực trị, 3 cực trị, dạng toán về mối liên hệ giữa ba cực trị của hàm trùng phương

Chưa có thông báo nào