PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • lý thuyết
  • Công thức
  • tìm số hạng, hệ số của các hạng số trong khai triển
  • VD1 - 2
  • VD3 - 4
  • Tính tổng, rút gọn
  • VD1 - 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 3. Nhị thức Niu tơn.

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 569

Chưa có thông báo nào