PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3: Tính tuần hoàn, chu kì
  • Ví dụ
  • Dạng 4: Tính đơn điệu
  • Dạng 5: Đồ thị H/s
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 1. Giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 372

Chưa có thông báo nào