PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Chú ý
  • Lí thuyết 3
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Dạng đại số của số phức

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.793

Chưa có thông báo nào