PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Đưa về cùng cơ số
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Đặt ẩn phụ
  • Lí thuyết + VD 1
  • Ví dụ 2,3
 • Nhóm nhân tử chung
 • PP xét hàm số
  • Lí thuyết + VD 1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 3. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình, bất phương trình logarit

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 3.640

Lưu ý: Trong phần kiến thức "Đưa về cùng cơ số" thầy ghi nhầm số thứ tự của các ví dụ. Các em sửa VD3 thành VD2 và VD4 thành VD3 nhé

Chưa có thông báo nào