PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • ĐTHS trùng phương
  • Ví dụ
  • ĐTHS bậc nhất trên bậc nhất
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 4.619

Chưa có thông báo nào