PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, 2
  • Bài toán
  • Dạng 3
  • Dạng 4, 5
  • CM công thức
  • Dạng 6, 7
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 5. Hiểu nhanh – nhớ lâu 7 dạng toán về lãi suất

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 2.184

Trong bài thầy cung cấp cho các em các công thức về 7 dạng toán lãi suất,

Chưa có thông báo nào