PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Đt cắt ĐTHS tại 2 điểm A,B : ABmin
  • Ví dụ
  • Tổng k/c từ 1 điểm đến 2 TC
  • K/c giữa 2 điểm thuộc ĐTHS
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 11. Một số dạng toán liên quan đến hàm số bậc nhất trên bậc nhất (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 2.398

Chưa có thông báo nào