PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • BL số nghiệm PT dựa vào BBT + VD 1,2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Làm chủ toán tương giao của 3 dạng hàm số (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 4.559

Chưa có thông báo nào