PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tiếp tuyến qua một diiẻm
  • VD 1
  • VD 2,3
  • VD 4,5 - Nhầm tưởng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Gỡ rối tiếp tuyến TẠI 1 điểm và tiếp tuyến QUA 1 điểm (P2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 2.304

Trong bài thầy đưa ra phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó đi qua 1 điểm, thầy cũng chỉ ra cách phân biệt tiếp tuyến qua điểm, tiếp tuyến tại điểm cho các em và những nhầm tưởng dễ gây sai lầm cho học sinh

Lưu ý: Ở Ví dụ 1 , ý 1 thầy ghi nhầm tọa độ điểm M, các e sửa lại thành M(2;-2) nhé, Và thay tung độ ở phương trình tiếp tuyến bên dưới nhé.

Chưa có thông báo nào