PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm m để PT có nghiệm
  • VD 1,2
  • VD 3, 4
  • VD 5
  • Tìm m để PT có n nghiệm, VD 1
  • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 4. Các bài toán chứa tham số.

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 293

Chưa có thông báo nào