PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tứ diện - Hình hộp
  • Mặt phẳng cắt lăng trụ
  • Ví dụ 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 14. Những hệ thức vàng giải quyết vạn bài tỷ số thể tích (P2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.089

Trong bài thầy cung cấp cho các e cách xác định tỷ số thể tích của tứ diên - hình hộp (tứ diện lồng trong hình hộp), cắt lăng trụ và tính tỉ số giữa hai phần sau khi cắt

Chưa có thông báo nào