PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Đặt ẩn phụ
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
  • Nhóm nhân tử chung
  • PP hàm số
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.110

Trong bài thầy dạy ba phương pháp để giải phương trình mũ, bất phương trình mũ là: Phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp nhóm nhân tử chung và phương pháp hàm số

Chưa có thông báo nào