PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Mặt nón, hình nón, khối nón tròn xoay
 • DT xung quanh, DT toàn phần
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
 • Thể tích khối nón
 • Thiết diện của khối nón
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY

Bài 1. Các dạng toán liên quan đến mặt nón, khối nón

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.892

Trong bài thầy cung cấp các kiến thức về mặt nón, khối nón:

+ Khái niệm mặt nón, hình nón, khối nón
+ Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
+ Thể tích khối nón
+ Thiết diện của khối nón

Chưa có thông báo nào