PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1 - Đơn điệu
  • VD2 - Đơn điệu
  • VD3 - Đơn điệu
  • VD1 - Cực trị
  • VD2 - Cực trị
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 14. Sử dụng máy tính giải quyết bài toán đơn điệu - cực trị hàm số

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 1.563

Chưa có thông báo nào