PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • KN hình đa diện, KĐD
  • Hai đa diện bằng nhau
  • KĐD lồi, KĐD đều
  • Bảng tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 10. Đánh tan sự sợ hãi về khối đa diện

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.880

Trong bài thầy cung cấp cho các e các khái niệm về hình đa diện, khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, khối đa diện lồi, khối đa diện đều. Thầy tổng kết các kiến thức bằng bảng tổng hợp giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức

Chưa có thông báo nào