PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dùng định nghĩa, tính chất
  • Đổi biến số
  • TP từng phần
  • TP hàm ẩn phân nhánh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 9. Phương pháp giải toán tích phân hàm ẩn và hàm phân nhánh

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.856

Chưa có thông báo nào