PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt cầu
  • Mặt cầu ngoại tiếp chóp
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. MẶT TRÒN XOAY

Bài 3. 4 dạng toán xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 2.200

Trong bài thầy dạy các em các kiến thức sau:

- Mặt cầu và các khái niệm liên quan
- Mặt cầu ngoại tiếp chóp: với phương pháp giải 4 dạng mặt cầu ngoại tiếp chóp thường gặp

Chưa có thông báo nào